powrót na stronę główną
 
 
Dzisiaj jest 10 Sierpnia 2022 r. Imieniny: Borys, Bogdan, Wawrzyniec

Ogłoszenia parafialne

<h2>II niedziela zwykBa - 19.01.2014 r.</h2> <ol> <li>Dzi[ dzieD imienin J. E. Biskupa Henryka Ciereszki. Polecajmy Bogu w modlitwie dostojnego solenizanta.</li> <li>W najbli|szy wtorek na Msze Zwit skBadkow do MiBosierdzia Bo|ego zapraszamy szczeglnie mieszkaDcw Gajownik. Jednocze[nie zachcamy do wpisywania swych intencji i czynnym udziale w liturgii.</li> <li>We tym tygodniu przypada DzieD Babci i Dziadka. Cho nie jest to [wito ko[cielne, to jednak bardzo wa|na data w |yciu ka|dej szanujcej si rodziny. Wszyscy mamy lub mieli[my dziadkw i babcie. PozostaB dBug wdziczno[ci za wy[wiadczone dobro. Dlatego we wtorek niech babcie i dziadkowie goszcz swych wnukw, za[ we [rod o godz. 18.00 zapraszamy wszystkich na jedyn w roku Msze Zwit za wszystkie babcie i dziadkw |yjcych oraz tych ktrzy, by mo|e ju| bardzo dawno odeszli z tego [wiata.</li> <li>Rwnie| we [rod po Mszy [w. wieczornej, czyli ok. godz.19.00 zapraszamy na wyjazd autokarem z Rynku 11 listopada na uroczysto[ patriotyczn - religijn w miejscu pamici narodowej zwanym Szubienic z racji rocznicy wybuchu powstania styczniowego.</li> <li>Dzikujemy za |yczliwo[ w czasie koldy i ofiarno[ na powikszanie, odwodnienie i utwardzenie miejsc parkingowych na BBoniach Jana PawBa II: Niech Pan Bg wynagrodzi ofiarodawcw hojnym bBogosBawieDstwem.</li> <li>W tym tygodniu koldujemy: <ul> <li>PoniedziaBek: Po 16.00 ul. Szkolna i ks. Pie[ciuka / 1 ks./ ul. Pow. Styczniowego nr 6 /2ks./</li> <li>Wtorek: Po 16.00 - ul. Pow. Styczniowego nr 6B i 6 C / 1ks./ nr 8 /-1ks., nr 8 A /1ks/</li> <li>Zroda: Po 16.00 ul. Pow. Styczniowego nr 6A /1-28/ /1ks./ nr 6 A /29-40/ i nr 14 /29-48/ 1ks./ nr 14 /1- 28/ -1ks.</li> <li>Czwartek: Po 16.00 - ul. Pow. Styczniowego nr 8B i nr 18 /29-36/ - 1ks. nr 18 /2- 28/ -1ks. nr 20 - /1ks/</li> <li>Pitek: Po 16.00 - ul. Powstania Styczniowego nr 16 i nr 22 /9-20/ 1ks, nr 20A dom 20B, nr 22/1-7/1ks. nr 24 /1ks/</li> <li>Sobota: od 9.00 Ayski /3 ks./ i kol. PorosBy /1 ks./</li> </ul> </li> <li>W najbli|sz sobot w godz. od 10.00 do 15.00 panie w wieku 50 - 69 lat zapraszane s na bezpBatne badania mammograficzne. Mammobus bdzie ustawiony przy Centrum Kultury, nale|y zabra ze sob dowd osobisty i poprzednie badania.</li> <li>Miejsko - Gminne Centrum Kultury w Choroszczy serdecznie zaprasza dzieci i mBodzie| w wieku 7-12 lat na zajcia zimowe w pierwszym tygodniu ferii. Od poniedziaBku 27 I do pitku 31 I na uczestnikw czeka bd liczne zajcia, warsztaty, kulig, wyjazd do kina i na basen. Cena to 180 zB za caBo[. WpBaty nale|y uiszcza bezpo[rednio do kasy Centrum. Karty uczestnictwa i programy zaj zimowych s ju| do pobrania w M-GCK.</li> <li>Dzi[ przed ko[cioBem zbirka ofiar na wsparcie radia Maryja i telewizji Trwam, ktre peBni wielk rol ewangelizacyjn, a jednocze[nie pozwalaj usBysze to co jest cenzurowane w nurcie mediw poprawnych politycznie.</li> </ol>

Na najbliższy tydzień życzymy wszystkim obecnym wielu łask Bożych.

Archiwum
Strona główna | Kapłani | O stronie

    www.opoka.org.pl