powrót na stronę główną
 
 
Dzisiaj jest 10 Sierpnia 2022 r. Imieniny: Borys, Bogdan, Wawrzyniec

Ogłoszenia parafialne

Oktawa Boego Narodzenia 2013 r.

Taca z pasterki w caej naszej Ojczynie przeznaczona jest tradycyjnie na Fundusz Obrony ycia, za w II dzie wit tradycyjnie taca przeznaczona jest na KUL i CFL
  1. Cieszymy si bardzo, e nasza parafia staje si coraz bardziej odpowiedzialn rodzin. Przejawem tego jest wielka troska o wsplne dobro. Zagazowanych osb jest tak wiele e trudno je wymienia, by kogo nie pomin. Dzikujemy serdecznie za wyszukanie piknych choinek, za zamontowanie gwiazdy na wiey kocioa i podczenie wy wietlnych, za cao iluminacji witecznej na zewntrz wityni parafialnej, za dekoracje Boonarodzeniow wewntrz kocioa i na plebanii. Dzikujemy take za przechowanie i ustawienie ywej szopki za trosk o sanie i sianko na st wigilijny, za wymoszczenie szopy wycik, za wypoyczenie owieczek do szopki wreszcie za trosk o zwierztka nie byy godne. Niech Pan Bg wszystkim za wszystko wynagrodzi.
  2. W poniedziaek drugi dzie wit Narodzenia Paskiego Uroczysto Odpustowa w. Szczepana diakona, pierwszego mczennika, patrona naszej wsplnoty parafialnej - z tej racji jest moliwo zdobycia odpustu zupenego pod zwykymi warunkami: stan aski, przyjcie Komunii w. oraz dowolna modlitwa w intencjach polecanych przez Ojca witego. Kazania odpustowe bdzie gosi ks. dr Dariusz Sokoowski ojciec duchowny w biaostockim seminarium. Bogosawiestwo owsa na Mszy w. o godz. 9.30. Zachcamy parafian, ktrzy paraj si rolnictwem do zabrania ze sob woreczkw z owsem i ustawieniu na stoliku przy obrazie w. Szczepana. Mniejsze iloci mona trzyma w chusteczkach.
  3. W obu nawach naszego kocioa moemy podziwia szopki nagrodzone w konkursie na Najpikniejsz szopk wykonane przez dzieci ze Szkoy Podstawowej.
  4. Uroczysto Narodzenia Paskiego obchodzi si przez 8 dni (oktawa). Zachcamy do udziau we Mszach witych w tym okresie.
  5. W pitek obchodzimy wito w. Jana Apostoa i Ewangelisty. W czasie Mszy witej wieczornej odbdzie si bogosawiestwo wina ku czci w. Jana. Tradycja mwi, e nieyczliwi ludzie przygotowali w. Janowi kubek zatrutego wina. Aposto pobogosawi wino i w ten sposb uwolni je od trucizny. Na t pamitk bogosawimy wino i prosimy Boga, aby nas uwolni od wszelkiej trucizny nienawici i podtrzymywa wrd nas wzajemn mio, do ktrej w. Jan Aposto na wzr samego Jezusa tak gorco zachca swoich uczniw.
  6. Rwnie w pitek po Mszy witej o godzinie 18.00 tradycyjnie ju odbdzie si opatek naszej wsplnoty parafialnej. Zapraszamy serdecznie wszystkich, ktrym bliska jest nasza parafia. Niech nie zabraknie czonkw tak licznych wsplnot i stowarzysze poczynajc od Rady Parafialnej a koczc na ministrantach i chrku dziecicym.
  7. We wtorek 31 grudnia czyli na Sylwestra po Mszy w. o godz.18.00 modlimy si w intencji dzikczynnej za aski minionego roku. Starajmy si by wdziczni Panu Bogu i przybywajc licznie na t Eucharysti.
  8. We rod rozpoczynamy Nowy Rok jest to w kalendarzu kocielnym Uroczysto wietlej Boej Rodzicielki jest to wito nakazane std obowizek katolika uczestniczenie we Mszy witej. Zachcamy do rozpoczcia Nowego Roku z Panem Bogiem Msz wit Kwadrans po pnocy, bowiem wczeniej mona oglda fajerwerki i zoy sobie nawzajem yczenia. W cigu dnia Msze wite jak w kad niedziel - nie bdzie Eucharystii o godz. 8.00 rano. Czyli pierwsza o godz. 9.30 Jest to jednoczenie dzie modlitw o pokj. Mona zyska odpust zupeny za odmwienie lub odpiewanie hymnu O Stworzycielu Duchu przyjd
  9. Tradycyjnie w trzeci dzie wiat, czyli pitek 27 grudnia rozpoczynamy wizyt duszpastersk popularnie zwan kold. Ma to by wsplna modlitwa rodziny o bogosawiestwo w biecym roku i jednoczenie spotkanie z kapanem posugujcym w naszej parafii. Jak co roku przygotowujemy si do tego uroczycie. Bowiem w wietle wiary w osobie kapana przychodzi do nas tego dnia Pan Jezus, aby wsplnie si pomodli i pobogosawi na nadchodzcy rok 2014. Wobec tego ubierzmy si odwitnie. Czekamy na kapana przed domem i odprowadzamy do ssiada. Jest to niedopuszczalne by ksidz mia si dobija do domu nie wiedzc czy gospodarze chc go przyj. Na biaym obrusie: krzy, wiece i woda wicona. Uczniowie niech nie zapomn o swoich zeszytach z religii. Tradycyjnie przygotowalimy na kold folder z programem najwaniejszych wydarze duszpasterskich w nadchodzcym roku jubileuszu 555 lecia naszej parafii, oraz wykaz terminw wit patronalnych 35 rejonw duszpasterskich. Kolda jest te okazj wsparcia prowadzonych prac w kompleksie parafialnym tym za ktre wszyscy jestemy odpowiedzialni. W minionym roku dziki ofiarnoci parafian dokonalimy bardzo wiele: bardzo powan prac, ktra bdzie zwieczeniem prac restauracyjnych przy naszej wityni parafialnej. Pozszywano popkane ciany specjalnymi metalowymi prtami. Jednoczenie w duej mierze wymieniono tynki i przeprowadzono napraw caej elewacji zewntrznej kocioa oraz przywrcono wityni w pierwotn kolorystyk z okresu fundatora hetmana Jana Klemensa Branickiego. Dziki Opatrznoci Boej i ogromnemu zaangaowaniu wikszoci parafian udao si je wykona. Z caego serca dzikujemy za to zatroskanie i wierzymy e Bg to wynagrodzi. W nadchodzcym roku planujemy zniwelowa i powikszy teren Boni Jana Pawa II. Aby unikn bota, ktre po opadach deszczu jest niemao 2500m kwadratowych zostanie wyoonych polbrukiem. Dziki temu bdziemy mieli wiele miejsca do parkowania aut ktrych systematycznie przybywa. Nie bdzie rwnie bota przy Domu Pogrzebowym. Kosztorys planowanych prac jest porwnywalny z ubiegorocznym i opiewa na kwot 350000z. Dobrze by byo je wykona w jednym roku, by unikn baaganu towarzyszcemu pracom ziemnym. Dlatego zgodnie z decyzja Rady Parafialnej prosimy o 150z od rodziny. Jednoczenie na prob wielu parafian rezygnujemy z list. Tak wiele udao si nam wykona wsplnym wysikiem wierzymy wiec i to dzieo rwnie uda si zrealizowa. Tradycyjnie zaznaczamy, ktra ofiara przeznaczona jest na potrzeby kocioa a ktra ofiarujemy koldujcemu kapanowi.
  10. Porzdek koldy w najbliszym okresie jest nastpujcy: Pitek: od 9.00 Rogwek z koloniami i Majtek Rogowo, /1 ks./, Gajowniki /1 ks./ Ogrodniki /1 ks./ (uwaga! od tego roku domy przy drodze do Niewodnicy bd koldowane nie z Ogrodnikami lecz wraz z Barszczewem) Kociuki wie /1 ks./ Sobota: od 9.00 Barszczewo z koloniami i domami przy drodze do Niewodnicy /4 ks. / Poniedziaek: od 16.00 Oliszki /2 ks. /, ul. Ogrodowa /1ks./ po 18.30 - Rynek 11 listopada Wtorek czyli Sylwester: od 9.00 Zawady i Topilec z koloniami /2 ks./ Zaczerlany z koloniami /2 ks./ Prosimy czonkw Rady Parafialnej bd sotysw o zatroszczenie si o pojazdy z poszczeglnych miejscowoci. Z porzdkiem caej koldy moemy zapozna si w przedsionku kocioa i na naszej stronie internetowej.

Na najbliższy tydzień życzymy wszystkim obecnym wielu łask Bożych.

Archiwum
Strona główna | Kapłani | O stronie

    www.opoka.org.pl