powrót na stronę główną
 
 
Dzisiaj jest 13 Sierpnia 2022 r. Imieniny: Diana, Hipolit, Maksym

Ogłoszenia parafialne

Oktawa Boego Narodzenia - 25.12.2010r.

Taca z pasterki w caej naszej Ojczynie przeznaczona jest tradycyjnie na Fundusz Obrony ycia, za w II dzie wit tradycyjnie taca przeznaczona jest na KUL i CFL
 1. Cieszymy si bardzo, e nasza parafia staje si coraz bardziej odpowiedzialn rodzin. Przejawem tego jest wielka troska o wsplne dobro. Dzikujemy serdecznie pastwu Radkiewiczom z kolonii Barszczewo za ofiarowanie choinek do kocioa, oraz panu Henrykowi Klimaszewskiemu za tradycyjne wyszukanie odpowiednich drzewek i ustawienie w wityni z panem Waldemarem zakrystyjaninem, Straakom za zamontowanie gwiazdy na wiey kocioa, za firmie elektrycznej Coral pastwa Perkowskich podczenie wy wietlnych. Pastwu Swisockim za pikne to do tegorocznej szopki, Stranikom Eucharystii za zamontowanie iluminacji witecznej na zewntrz kocioa, czonkom Akcji Katolickiej, Honorowym Krwiodawcom, modziey oazowej i ministranckiej za dekoracje Boonarodzeniow wewntrz wityni a grupie RRN za udekorowanie choinki na plebanii. Panu Piotrowi Tymiskiemu za dostarczenie sa i siana na st wigilijny, ktre ofiarowa pan Witalis Kozowski, wreszcie panu Ryszardowi Bilkiewiczowi za wykonanie szopki przed kocioem, panu Markowi mudzinowi za wymoszczenie szopy wycik, za panu Lechowi Nieradko za trosk by i w tym roku szopka nie bya pusta i zwierzta miay, co je. Niech Pan Bg wszystkim za wszystko wynagrodzi.
 2. W niedziel drugi dzie wit Narodzenia Paskiego jest to wito witej Rodziny: Jezusa, Maryi i Jzefa. U nas Uroczysto Odpustowa w. Szczepana diakona, pierwszego mczennika, patrona naszej wsplnoty parafialnej - z tej racji jest moliwo zdobycia odpustu zupenego pod zwykymi warunkami: stan aski, przyjcie Komunii w. oraz dowolna modlitwa w intencjach polecanych przez Ojca witego. Kazania odpustowe bdzie gosi ks. dr Zbigniew Snarski Ojciec Duchowny naszego AWSD.
 3. Bogosawiestwo owsa na Mszy w. o godz. 9.30. Zachcamy parafian, ktrzy paraj si rolnictwem do zabrania ze sob woreczkw z owsem i ustawieniu na stoliku przy obrazie w. Szczepana. Mniejsze iloci mona trzyma w chusteczkach.
 4. yw Szopk bdzie mona oglda do Uroczystoci Objawienia Paskiego.
 5. W nawach bocznych moemy podziwia szopki nagrodzone w konkursie na Najpikniejsz szopk wykonane przez dzieci ze Szkoy Podstawowej
 6. Uroczysto Narodzenia Paskiego obchodzi si przez 8 dni (oktawa). Zachcamy do udziau we Mszach witych w tym okresie.
 7. Poniedziaek obchodzimy wito w. Jana Apostoa i Ewangelisty. W czasie Mszy witej wieczornej odbdzie si bogosawiestwo wina ku czci w. Jana. Jest to bogosawiestwo z wieloletnia tradycj w kociele, a nie zachta do pijastwa. Tradycja mwi, e nieyczliwi ludzie przygotowali w. Janowi kubek zatrutego wina. Aposto pobogosawi wino i w ten sposb uwolni je od trucizny. Na t pamitk bogosawimy wino i prosimy Boga, aby nas uwolni od wszelkiej trucizny nienawici i podtrzymywa wrd nas wzajemn mio, do ktrej w. Jan Aposto na wzr samego Jezusa tak gorco zachca swoich uczniw.
 8. Rwnie w poniedziaek po Mszy witej o godzinie 18.00 tradycyjnie ju odbdzie si opatek naszej wsplnoty parafialnej. Zapraszamy serdecznie wszystkich, ktrym bliska jest nasza parafia. Niech nie zabraknie czonkw tak licznych wsplnot i stowarzysze poczynajc od Rady Parafialnej a koczc na ministrantach i dziecicym chrku
 9. We wtorek na Msz w. skadkow do Jezusa Miosiernego, oprcz czcicieli Boego Miosierdzia zapraszamy szczeglnie mieszkacw Zastawia I,II i III. Zachcamy do wpisywania swych intencji aby ta modlitwa bya jak najbardziej osobista.
 10. W najbliszy pitek, czyli na Sylwestra po Mszy w. o godz.18.00 modlimy si w intencji dzikczynnej za aski minionego roku. Starajmy si by wdziczni Panu Bogu i przybywajc licznie na t Eucharysti.
 11. Metropolita Biaostocki, Ksidz Arcybiskup Edward Ozorowski odpowiadajc na prob wiernych, biorc pod uwag fakt, i zakoczenie Roku Paskiego 2010 wypada w pitek, udzieli dyspensy od wstrzemiliwoci od potraw misnych i od zabawy w dniu 31 grudnia 2010 r. Jednoczenie tych, ktrzy skorzystaj z w/w dyspensy Metropolita Biaostocki zachca do innej formy pokuty, ktr moe by modlitwa lub jamuna postna.
 12. W przysz sobot rozpoczynamy Nowy Rok jest to w kalendarzu kocielnym Uroczysto wietlej Boej Rodzicielki - obowizek uczestnictwa we Mszy witej. Zachcamy do rozpoczcia Nowego Roku z Panem Bogiem Msz wit Kwadrans po pnocy, bowiem wczeniej mona oglda fajerwerki i zoy sobie nawzajem yczenia. W cigu dnia Msze wite jak w kad niedziel - nie bdzie Eucharystii o godz. 8.00 rano. Czyli pierwsza o godz. 9.30 Jest to jednoczenie dzie modlitw o pokj. Mona zyska odpust zupeny za odmwienie lub odpiewanie hymnu O Stworzycielu Duchu przyjd.
 13. Z radoci informujemy, e zosta ju zawieszony olejny obraz w. Dominika, ostatni z czterech wielkich malowide, ktre spony w 1938 roku. Ufamy, e jak w przypadku poprzednich trzech portretw witych znajdzie si jak rodzina, ktra zechce sponsorowa ten obraz.
 14. W poniedziaek rozpoczynamy wizyt duszpastersk popularnie zwan kold. Ma to by wsplna modlitwa rodziny o bogosawiestwo w biecym roku i jednoczenie spotkanie z kapanem pracujcym w naszej parafii. Jak co roku przygotowujemy si do tego uroczycie. Bowiem w osobie kapana przychodzi do nas tego dnia Pan Jezus, aby pobogosawi na cay nadchodzcy rok. Wobec tego ubierzmy si odwitnie. Czekamy na kapana przed domem i odprowadzamy do ssiada. Jest to niedopuszczalne by ksidz mia si dobija do domu nie wiedzc czy gospodarze chc go przyj. Na biaym obrusie: krzy, wiece i woda wicona. Uczniowie niech nie zapomn o swoich zeszytach z religii. Tradycyjnie przygotowalimy na kold folder z programem najwaniejszych wydarze duszpasterskich w nadchodzcym roku, oraz wykaz 34 rejonw duszpasterskich naszej parafii.
 15. Jeli chodzi o sprawy materialne w minionym roku dziki wsplnym wysikom parafian oraz dotacjom: Urzdu Marszakowskiego i Urzdu Miasta dokonalimy wiele: odtworzylimy cztery due obrazy olejne oraz anioy na otarzu gwnym, udao si wymieni wszystkie okna i zamontowa dodatkowe drzwi, uoy granit w prezbiterium, wykona profesjonalna wentylacje i ociepli strop kocioa dziki tym pracom temperatura w wityni nawet w najwiksze mrozy nie spada poniej 6 stopni. W nadchodzcym roku planujemy osuszy zawilgocone ciany wewntrz kocioa i pooy specjalny tynk renowacyjny oraz kontynuowa prace na cmentarzu grzebalnym: wyoy kolejne alejki polbrukiem oraz dokoczy wymian ogrodzenia cmentarza. Plany ustalone przez Rad Parafialna s ambitne, lecz przy wsplnym zaangaowaniu moliwe do zrealizowania. Pomimo widocznej inflacji tak jak w minionych latach nie zmieniamy wielkoci skadek od rodziny pozostaje tak jak dawniej 100z. Jeli komu jest trudno mona je rozoy na trzy raty, ale jednoczenie ci, ktrzy mog i rozumiej ze poziom zamonoci jest bardzo rny niech zo wiksz ofiar.
 16. Tradycyjnie zaznaczamy, ktra ofiara przeznaczona jest na potrzeby kocioa a ktra ofiarujemy koldujcemu kapanowi.
 17. Porzdek koldy w najbliszym tygodniu jest nastpujcy:
  • Poniedziaek: od 9.00 Rogwek z koloniami, /1 ks./, Gajowniki /1 ks./ Ogrodniki /1 ks./ i Kociuki wie /1 ks./
  • Wtorek: od 9.00 Barszczewo z koloniami - /4 ks./
  • roda: od 16.00 Oliszki /2 ks. /, ul. Ogrodowa /1ks./ po 18.30 - Rynek 11 listopada /1ks./
  • Czwartek: od 9.00 Kol. Gaj i ssiednie nowe ulice oraz Majtek Rogowo /1ks./ od 16.00 Ruszczany /2 ks./ i / ul. Dominikaska 1 ks./
  • Pitek : od 9.00 Zawady i Topilec z koloniami /2 ks./ Zaczerlany z koloniami /2 ks./
 18. Prosimy czonkw Rady Parafialnej bd sotysw o zatroszczenie si o pojazdy z poszczeglnych miejscowoci. Z porzdkiem caej koldy moemy zapozna si w przedsionku kocioa i na naszej stronie internetowej.

Na najbliższy tydzień życzymy wszystkim obecnym wielu łask Bożych.

Archiwum
Strona główna | Kapłani | O stronie

    www.opoka.org.pl