powrót na stronę główną
 
 
Dzisiaj jest 10 Sierpnia 2022 r. Imieniny: Borys, Bogdan, Wawrzyniec

Ogłoszenia parafialne

V niedziela zwyka 7.II.2010 r.

Dzisiejsza taca przeznaczona jest na fundusz remontowo - budowlany archidiecezji biaostockiej
  1. Dzi po Mszy w. o godz. 12.15 odbdzie si w Kaplicy Dominikaskiej spotkanie przedstawicieli wszystkich miejscowoci. Zostan wwczas rozlosowane poszczeglne stacje Drogi Krzyowej. Zapraszamy po 2 przedstawicieli, by w przypadku choroby bya osoba rezerwowa.
  2. We wtorek na Msze wit skadkow do Boego Miosierdzia oprcz wszystkich czcicieli Jezusa Miosiernego zapraszamy parafian zamieszkaych w Jeronikach - oczywicie z czynnym zaangaowaniem w liturgii. Jednoczenie zachcamy do wpisywania swych intencji i wrzucania do skrzyneczki przy obrazie Jezusa Miosiernego, aby ta modlitwa bya jak najbardziej osobista.
  3. W czwartek przypada XVIII wiatowy Dzie Chorego. Dlatego w tym dniu zapraszamy na Msz wit o godz. 18.00 wszystkich chorych, ktrzy bez szkody dla zdrowia mog przyby do kocioa. Zostanie wwczas udzielony sakrament chorych
  4. Zarzd Ochotniczej Stray Poarnej w Choroszczy zaprasza czonkw OSP w najblisz sobot o godz. 17.30 do stranicy na walne zgromadzenia.
  5. W przysza niedziele po Mszy w. o godz. 9.30 spotkaniu klas II gimnazjum z rodzicami jako przygotowanie do sakramentu bierzmowania. Za na 12,15 spotkanie kl. II i rodzicw jako przygotowanie do I Komunii w.
  6. Rwnie w przysz niedziel przypada dzie coraz bardziej popularny w. Walentego. Trzeba wiedzie, e ten wity jest nieoficjalnym patronem nie tylko narzeczonych, ale i maonkw. Co prawda obecnie to wito przybyo do nas z Ameryki lecz, duo wczeniej wywdrowa tam z europejskim osadnikami.
  7. W skrcie mona powiedzie, e wszystko zaczo si od woskiego miasta Terni, oddalonego o 100 km od Rzymu, w ktrym przyszed na wiat w roku 175 w. Walenty. Powicajc swoje ycie penieniu duszpasterskiej posugi dla wsplnoty chrzecijan tego miejsca zyskuje rwnie powaanie ze strony ludnoci caego regionu. Wie o cudach, ktre czyni wity dotara Rzymu, gdzie papie Felicino nadaje Walentemu sakr biskupi i mianuje pierwszym biskupem Terni, gdzie do dnia dzisiejszego spoczywaj Jego szcztki. Jego imi byo zawsze kojarzone z mioci, a wszystko za spraw epizodu, o ktrym wspomina legenda. Mianowicie Walenty jako pierwszy pobogosawi mio midzy pogaskim legionist a mod chrzecijank. W lad za nimi wielu rwnie zapragno otrzyma takowe bogosawiestwo z rk tego witobliwego biskupa. Na pamitk tego wydarzenia corocznie w bazylice w. Walentego w Terni odbywaj si odchody tak zwanego wita obietnicy mioci. W dniu 14 lutego kadego roku przy grobie w. Walentego gromadz si pary narzeczonych przybywajcy licznie z terenu caych Woch jak rwnie z poza jej granic, by uroczycie wymieni obietnic mioci. W uroczystej ceremonii przyrzecze bior udzia take jubilaci witujcy 25-lecie lub 50-lecie poycia maeskiego, take oni odnawiaj obietnic kontynuowania wsplnego ycia we wzajemnej mioci. W 1997 r. krtki list do zgromadzonych w Terni napisa papie Jan Pawe II. Jego tre zostaa wyryta na pycie wmurowanej w pobliu grobu w. Walentego. Dlatego, aby przywrci chrzecijaski wymiar tego dnia zapraszamy w niedziel 14 lutego na godz. 18.00 do naszego kocioa- zostanie wwczas odprawiona Msza wita o rozwj mioci narzeczeskiej i maeskiej. Zapraszamy nie tylko narzeczonych, ale przede wszystkim maonkw oraz osoby, ktrych wspmaonek odszed ju z tego wiata. W czasie tej uroczystoci wszyscy pary odczytaj wywietlona na ekranach modlitw maonkw a pniej podzikuj sobie za to, e s ze sob na dobre i ze. Symbolem tego moe by wrczona onie czerwona ra. Jedna z rodzin parafii przygotuje liturgi sowa, inni za maonkowie odczytaj modlitw wiernych. Z kolei przedstawiciele narzeczonych odczytaj modlitw zakochanych za wstawiennictwem w. Walentego. Pniej w procesji z darami do otarza bd podchodzi poszczeglne symboliczne pary: narzeczeni nastpnie maestwa witujce w tym roku 5, 10, 15, 20, 30, 40 i 50 lecie maestwa. Za nimi bdzie sza wdowa, ktra w szklanym naczyniu poniesie kilkaset symbolicznych serduszek. Symbolizujcych serca parafian, zostan one ustawione na otarzu. Za wdow bd szy jej dzieci a jest ich siedmioro z wspmaonkami, wnuki i prawnuki i kady bdzie nis w doni jedno symboliczne serduszko, ktre zawdzicza swym rodzicom.
  8. Na tej Mszy witej zostan rwnie powiecone piercionki zarczynowe i wszystkie inne, ktrymi panowie mog ewentualnie obdarowa panie. Serdecznie zapraszamy.
  9. Dzi zapraszamy wszystkich osoby zdrowe do honorowego oddania krwi przy okazji mona odebra z tym zwizane zawiadczenia podatkowe.
  10. Do nabycia u ministrantw czasopismo W subie miosierdzia

Na najbliższy tydzień życzymy wszystkim obecnym wielu łask Bożych.

Archiwum
Strona główna | Kapłani | O stronie

    www.opoka.org.pl