powrót na stronę główną
 
 
Dzisiaj jest 15 Sierpnia 2022 r. Imieniny: Maria, Napoleon, Stefan

Ogłoszenia parafialne

NIEDZIELA ZESANIA DUCHA WIETEGO - 31 maja 2009r.

  1. W dniu dzisiejszym za odmwienie lub odpiewanie hymnu O Stworzycielu Duchu przyjd moSna uzyska bdc w stanie aski i przyjmujc Komuni w. odpust zupeny.
  2. W dniu dzisiejszym zapraszamy na I Parafialny Dzie Dziecka rozpoczcie Msz wit dziecic o godz. 12.15 Obecni na niej najmodsi otrzymaj bilet uprawniajcy do przejazdu Bajkow Ciuchci ulicami Choroszczy. Po Eucharystii rozpocznie si festyn z wieloma atrakcjami nie tylko dla dzieci, ale i dorosych. Wystpy zespow min. Kapeli Jankiela, roSne gry i zabawy, lot balonem wielki dinozaur, malowanie twarzy, moSliwo zasmakowania firmowej kaszanki z wielkiego grila. Szczegy na plakacie w przedsionku kocioa i stronie internetowej. Dzikujemy Urzdowi Miasta, Centrum Kultury, szkoom, przedszkolu, StraSy PoSarnej i wszystkim ruchom katolickim i stowarzyszeniom za wczenie si w zorganizowanie tego festynu.
  3. Jutro wito NMP Matki Kocioa Msze w. w kociele o godz. 7.00, i 18.00. W tym dniu tradycyjnie jest odprawiana Msza w. na cmentarzu grzebalnym o godz. 10.00. Ofiara z tacy bdzie przeznaczona na Msze w. za zmarych spoczywajcych na cmentarzu. Podczas tego naboSestwa zostanie zaprezentowany dwik dzwonu i melodia Saobna na trbce, ktre bd wykonywane w czasie pogrzebw.
  4. W zwizku z pracami prowadzonymi na cmentarzu, informujemy, Se chtni mog na wasny koszt poprosi firm prowadzc prace o wyoSenie polbruku przed grobowcami rodzinnymi wzduS alei gwnej jak to juS uczynili niektrzy. Wwczas cao cmentarza prezentowa si bdzie estetycznie. Osobom rozsiewajcym niemdre pogoski wyjaniamy, Se parafia paci ostatecznie tylko za powierzchnie uoSonego polbruku na alejach cmentarnych, ktr oblicz czonkowie rady parafialnej po zakoczeniu prac.
  5. W najbliSszy wtorek na kolejn Msz wit skadkow do Miosierdzia BoSego oprcz wszystkich czcicieli Jezusa Miosiernego zapraszamy szczeglnie mieszkacw ul. Sienkiewicza 27 i 27A. Zachcamy do czynnego wczania si do liturgii. Przypominamy jednoczenie o wpisywaniu swych intencji i wrzucaniu do skrzyneczki przy obrazie Jezusa Miosiernego
  6. Za tydzie Uroczysto Trjcy Przenajwitszej, koczy si czas spowiedzi i Komunii witej wielkanocnej. Jednoczeni w tym dniu o godz. 9.30 i 11.00 odbywa si uroczysto I Komunii witej. Dzieci spotykaj si przed kocioem kwadrans przed naboSestwem. W sobot spowied dzieci, rodzicw i chrzestnych o godz. 9.00. PoniewaS odbdzie si wwczas odnowienie przyrzecze chrzcielnych naleSy zabra wiece. Generalne sprztanie kocioa rwnieS w sobot, osoby wyznaczone zbieraj si o 18.30. W czasie Mszy w. komunijnych awki w gwnej nawie przeznaczone s wycznie rodzicom dzieci pierwszokomunijnych, dlatego prosimy ich nie zajmowa, a najlepiej w tym dniu przyby na inne Msze wite.
  7. Serdecznie dzikujemy za wszelkie ofiary prowadzone obecnie w kociele i na cmentarzu grzebalnym: kol. Rogwek - 230 z, kol. Gaj 370 z, yski - 2530 z, ul. Szkolna 170 z, ul. Soneczna 930 z, ul. wierkowa - 370 z, ul. Pow. Styczniowego 22 410 z. Jednoczenie prosimy o odbieranie pozostaych jeszcze list z ulic i miejscowoci.
  8. W nastpny czwartek mamy juS Uroczysto BoSego Ciaa. Tegoroczna procesja bdzie wyjtkow z racji jubileuszu. Pjdziemy za Panem Jezusem ul. ul. Mickiewicza, Lipow, Akacjow, Pow. Styczniowego, Mickiewicza, Pisudskiego, Kociuszki, Biaostock, Rynek 11 listopada. Otarze przygotowuj: Zesp Szk im. Kard. Stefana Wyszyskiego, Szkoa Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza, mieszkacy Osiedla Jana Pawa II, Akcja Katolicka. Zachcamy aby w tak szczeglnym roku tras procesji po ktrej bdzie niesiony Najwitszy sakrament dawnym zwyczajem wysa tatarakiem. Z pewnoci wielu ogldao w telewizji, Se w niektrych parafiach tras procesji wyciea si rwnieS kompozycjami kwiatowymi.

Na najbliższy tydzień życzymy wszystkim obecnym wielu łask Bożych.

Archiwum
Strona główna | Kapłani | O stronie

    www.opoka.org.pl